Lanzhou University Second Hospital (LZUSH)

General information

Institution name Lanzhou University Second Hospital
Acronym LZUSH

Contact data

Address No.82, Cuiyingmen, Chengguan District,, 730030 Lanzhou, Gansu, China
Phone 0931-8942722
Email renmiao410704@163.com
Website http://www.lzush.com.cn/