Guangxi Institute of Cardiovascular Diseases (GICD)

General information

Institution name Guangxi Institute of Cardiovascular Diseases
Acronym GICD

Contact data

Address NO.6 Shuangyong Road, 530021 Nanning, Guangxi, China
Phone 86-13367810911
Email wangxiantao@gxmu.edu.cn
Website https://www.gxmuyfy.cn/
Contact for cell line registrations Dr. Xian-tao Wang
E-Mail: wangxiantao@gxmu.edu.cn
Phone: 86-13367810911