The Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School

General information

Institution name The Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School

Contact data

Address 321 Zhongshan Rd, Gulou,, 210008 Nanjing, Jiangsu, China
Website https://njglyy.com/en/index.aspx