Yashraj Biotechnology ltd Navi Mumbai India - Yashraj Biotechnology ltd Navi Mumbai India

General information

Institution name Yashraj Biotechnology ltd Navi Mumbai India
Parent institution

Contact data

Address Plot No, C113, Pawane Village Rd, TTC Industrial Area, MIDC Industrial Area, Pawne, Navi Mumbai, Maharashtra 400705, 400705 Navi Mumbai, Maharastra, India
Phone 02262166800
Email shweta.bhatt@yashraj.com
Website http://www.yashraj.com