Shanghai Jiaotong University

General information

Institution name Shanghai Jiaotong University
Subinstitutions

Contact data

Address 1400 Beijing Road West, 200040 Shanghai, China
Email junmei_zhou@139.com
Contact for cell line registrations Junmei Zhou
E-Mail: junmei_zhou@139.com

Cell lines