Fujian Medical University (FJMU)

General information

Institution name Fujian Medical University
Acronym FJMU
Subinstitutions

Contact data

Address Chazhong Road 20, 350000 Fuzhou, Fujian, China
Fax +86-591-87982772
Email linxiang1988@fjmu.edu.cn
Contact for cell line registrations XIANG LIN
E-Mail: linxiang1988@fjmu.edu.cn