Xiangya hospital Cental South University (XHCSU)

General information

Institution name Xiangya hospital Cental South University
Acronym XHCSU
Subinstitutions

Contact data

Address 87# Xiangya road,, 410008 Changsha, Hunan, China
Email helang0725@126.com