Gene-repaired iPS cells as novel approach for patient with osteogenesis imperfecta

Authors Fus-Kujawa Agnieszka, Mendrek Barbara, Bajdak-Rusinek Karolina, Diak Natalia, Strzelec Karolina, Gutmajster Ewa, Janelt Kamil, Kowalczuk Agnieszka, Trybus Anna, Rozwadowska Patrycja, Wojakowski Wojciech, Gawron Katarzyna, Sieroń Aleksander L.
Journal Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Publication Date 2023-06-30
DOI 10.3389/fbioe.2023.1205122

Research Projects

Cell Lines