Fujian Medical University Union Hospital (FJMUUH)

General information

Institution name Fujian Medical University Union Hospital
Acronym FJMUUH

Contact data

Address NO.29,Xinquan Road, 350001 Fuzhou, Fujian Province, China
Phone 0591-83357896
Fax 0591-87113828
Email lyq@fjmu.edu.cn
Website http://www.fjxiehe.com/
Contact for cell line registrations Yingqian Lu
E-Mail: lyq@fjmu.edu.cn