Research Center of Biological Psychiatry, Suzhou Guangji hospital (SZGJMS)

General information

Institution name Research Center of Biological Psychiatry, Suzhou Guangji hospital
Acronym SZGJMS

Contact data

Address NO.11, Guangqian Road, Xiangcheng District, 215137 Suzhou, Jiangsu, China
Phone 051265792437
Email xuyuan_yin@163.com
Website http://www.szgjyy.com/
Contact for cell line registrations Xuyuan Yin
E-Mail: xuyuan_yin@163.com