Zhejiang University (ZJU)

General information

Institution name Zhejiang University
Acronym ZJU
Subinstitutions

Contact data

Address Yu Hang Tang Road / 866, 310058 Hangzhou, Zhejiang Province, China, Jiang Gan District
Phone 0571-88208020
Fax 0571-88208022
Email zhouzeyong@zju.edu.cn
Website http://www.cmm.zju.edu.cn/
Contact for cell line registrations jue wang
E-Mail: 21618593@zju.edu.cn