Jiangsu University (UJS)

General information

Institution name Jiangsu University
Acronym UJS

Contact data

Address NO1.Xuefu road, 212013 Zhenjiang, Jiangsu, China
Contact for cell line registrations Jing Sun
E-Mail: sjyancheng@aliyun.com