Shanghai East Hospital (SHEH)

General information

Institution name Shanghai East Hospital
Acronym SHEH

Contact data

Address Yuntai Road 1800, 200123 Shanghai, China
Phone +86-21-38804518-22211
Email wangying_csu@126.com
Contact for cell line registrations Ying wang
E-Mail: wangying_csu@126.com
Phone: +86-21-38804518-22211