Peking Union Medical College Hospital (PUMCH)

General information

Institution name Peking Union Medical College Hospital
Acronym PUMCH

Contact data

Address No.1 Shuaifuyuan,Wangfujing, Dongcheng District, 100730 Beijing, China
Email info@medmail.com.cn
Contact for cell line registrations Tong Yang
E-Mail: tongyang09@fudan.edu.cn