Sun Yat-sen University (SYSU)

General information

Institution name Sun Yat-sen University
Acronym SYSU
Subinstitutions

Contact data

Address zhongshan road 2, 510080 Guangzhou, Guangdong, China
Contact for cell line registrations Claire WEI
E-Mail: WEIRUII@LIVE.COM